Woonhulp

Soms lukt het niet meer om zelfstandig de huishoudelijke taken uit te voeren. Hier staat u niet alleen voor. Groene Hart Zorg biedt hiervoor woonhulp aan. Wij zorgen ervoor dat u ondersteuning krijgt bij de dagelijkse bezigheden zoals:

Hoe werkt Groene Hart Zorg bij woonhulp

Bij het Groene Hart Zorg, zullen wij aan de hand van de problemen een plan van aanpak maken, waarbij we rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de persoon in kwestie.

Het behandelplan kan er voor iedereen anders kan uitzien, maar past wel het beste bij de klachten/ problematiek die aangepakt moeten worden. Met het plan gaan we er weer samen voor zorgen, dat men de regie van hun eigen leven weer in handen krijgt. Wij bieden de helpende hand, uiteindelijk is het de persoon die behandeld moet worden de navigator van het traject om weer het leven te leiden die hij of zij voor ogen hebben met hun idealen en doelen.

De huisarts of vertrouwde pesonen (familie) kunnen ook in het traject worden betrokken mits dit bevoordelijk is voor de behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg.

GHZ-Woonhulp

Resultaatgericht

wij boeken resultaat omdat wij met onze begeleiding het antwoord zoeken op de vraag achter de vraag.