Over ons

Wij van Groene Hart Zorg (GHZ) bieden o.a pedagogische ondersteuning binnen het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. Onze werkwijze is volledig afgestemd op vraag van de school en kan een enkele leerling betreffen, maar ook een klas of de gehele school.

GHZ en haar medewerkers leveren altijd maatwerk af als het gaat om het bieden van ondersteuning en/of begeleiding.

Kinderen-met-problemen-op-school

Wij bieden ook hulp bij problemen op school als het teveel wordt.

de-psychische-gesteldheid-van-basis-school-leerlingen

Met plezier naar school bevordert de ontwikkeling van de kinderen.

Onze visie

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft een andere benadering nodig. De medewerkers van GHZ zijn vaak zelf geboren en getogen in de gemeente Gouda en kennen de dynamiek in de stad. Zij kunnen daarom makkelijk levelen met cliënten, omdat zij een bekend gezicht zijn en zich kunnen inleven in de persoon die zij tegenover zich hebben. Een laagdrempelige inzet, aanvoelen wat een client nodig heeft op welk moment, is wat de medewerkers van GHZ kenmerkt. 

De bijdrage van onze medewerkers

Onze medewerkers staan leerlingen bij en werken reactief, maar vooral preventief en nauw samen met betrokkenen op vlakken, zoals:

Bevorderen concentratie

Sociale omgang

Agressie controle

Studie planning

Motivatie

Emotioneel functioneren

School ondersteuning

Planningsvaardigheden

Effect van onze werkwijze

Enige effecten die merkbaar zullen zijn op scholen waar GHZ biedt zijn: Verlaging van de werkdruk van leerkrachten, een afname van leerlingen die geen onderwijs kunnen volgen door hun problematiek en een afname van de inzet van intensievere vormen van begeleiding.

Het belang van de familie

 GHZ kent het belang van het familie-aspect binnen de ondersteuning. Daarom wordt het hele gezin meegenomen in de begeleiding. Om slagvaardig te zijn, moet ook de thuissituatie meegenomen worden in het behandelplan, zodat er een duidelijke structuur is in het begeleiden van een cliënt. Als er zowel in de thuissituatie als in begeleidingsuren dezelfde lijn wordt gevolgd, dan zal de kans op het realiseren van de opgestelde doelen in het behandelplan, vele malen groter zijn.

Groene-Hart-Zorg-en-hhet-belang-van-de-familie
Visie-en-missie-van-het-Groene-Hart-Zorg

Onze missie

Het bieden van ondersteuning op het gebied van zorg in de breedste zin van het woord. Ieder persoon die zich, om wat voor een reden dan ook, verbonden heeft aan GHZ is uniek en heeft eigen behoeften, verlangens, wensen en mogelijkheden. De kernwaarde binnen GHZ is respect. Een respectvolle relatie gaat en staat met de interesse in en de mogelijkheid tot het vinden van een optimale balans tussen wederzijdse belangen. Vanuit deze kernwaarde biedt GHZ ondersteuning en is GHZ een werkgever voor haar medewerkers.

GHZ heeft als doel het bevorderen en verlenen van ondersteuning en begeleiding, aan de bewoners van de gemeente Gouda.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Groene Hart zorg streeft naar een maatschappij waarin welzijn en welvaart samengaan. De maatschappij brengt dagelijks veranderingen mee in ieders leven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De WMO is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals mensen met ondersteunende of psychische problemen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen (zelfredzaamheid vergroten) en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen. De begeleiders van GHZ helpen personen met allerlei soort problemen. Denk aan mensen met psychische problemen, zoals bij autisme, AD(H)D, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op het gebied van verslaving of op het gebied van genderidentiteit. GHZ biedt ook ambulante begeleiding.

Ambulant betekent vaak dat de begeleider bij jou thuis komt, maar dat hoeft niet. Je kunt ook afspreken elkaar elders te treffen of digitaal. Een belangrijk doel van de begeleiding is dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven. Samen met jou wordt een begeleidingsplan opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. De vergoedingen voor de WMO-trajecten van cliënten lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn. Neem voor meer informatie contact met ons, wij helpen u graag op weg.

Wilt u weten wat voor u kunnen betekenen?

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek, wij kunnen dan de voordelen toelichten om met ons in zee te gaan.

Resultaatgericht

Wij boeken resultaat, omdat wij met onze begeleiding het antwoord zoeken op de vraag achter de vraag.