Gedragsproblematiek

Iedereen vertoont weleens lastig gedrag. Dat hoeft op zich niet problematisch te zijn. Het wordt pas een probleem als de klachten lang aanhouden, regelmatig voorkomen en hinderlijk zijn voor de omgeving. Vaak spelen aanleg en omgevingsfactoren, zoals gepest worden, ziekte of spanningen in het gezin, een rol.

Voor een ouder kan het moeilijk zijn om met een kind met gedragsproblemen om te gaan. Moeilijk gedrag van een kind kan woede uitlokken bij een ouder, die met harde discipline probeert het gedrag van het kind te beteugelen. Na verloop van tijd wordt deze aanpak minder effectief en mist zij het gewenste effect. Het draagt zelfs bij aan het ontstaan van meer gedragsproblemen. Harde discipline vergroot de kans dat een kind later gedragsproblemen ontwikkelt of crimineel wordt. Gedragsproblemen kunnen zich voordoen als een leraar niet consequent is, te streng is (harde discipline) en onvoldoende oog en waardering heeft voor positief gedrag van een kind.

Herkent u de volgende situaties?

  • Vaak ruzie met anderen;
  • Vaak als dwars of opstandig gezien
  • Vertonen van asociaal gedrag: liegen vechten
  • Vaak druk zijn en impulsief;
  • Aanraking met de politie;

Behandeling van gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn in veel gevallen heel goed te behandelen. Wij kijken samen met u naar wat maakt dat u uit balans bent geraakt. Op een oplossingsgerichte manier wordt met u gewerkt aan weer in balans komen waardoor uw klachten kunnen afnemen. Als uw klachten ernstiger zijn, wordt er vaak gekeken naar een andere passende behandeling.

Wilt u weten wat Groene Hart Zorg voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Resultaatgericht

wij boeken resultaat omdat wij met onze begeleiding het antwoord zoeken op de vraag achter de vraag.