Psychologische hulp

Psychologische problemen oorzaak en gevolg

Het leven is onderworpen aan veranderingen, die van persoonlijke-, familie- of maatschappelijke aard kunnen zijn.

Deze veranderingen kunnen een negatieve invloed hebben op onze geestes- en gemoedsgesteldheid.

Dit kan er voor zorgen dat er psychische klachten ontstaan. Symptomen van psychische klachten zijn: somberheid, gespannen zijn, eenzaamheid, constant vermoeid, snel geïrriteerd, concentratie problemen, verward gedrag, lusteloosheid en een slechte nachtrust.

Als je te lang doorloopt met psychische klachten kan dit mentale- en lichamelijke klachten veroorzaken, denk hierbij aan: hoofdpijn, hartkloppingen, nekpijn of maagklachten.

Symptomen van psychische klachten

Mentale- en lichamelijke klachten veroorzaakt door langdurige psychische problemen

Wat moet je doen bij psychogische klachten

Het is belangrijke om psychische klanten snel te herkennen, want als men er mee blijft doorlopen, kan het zelfs de levenslust aantasten of het je leven kan er door vast komen te zitten. 

Als de problemen langer duren dan een paar dagen, neem dan contact op met de huisarts of raadpleeg Groene Hart Zorg voor het behandelen van de klachten of deskundig advies.

Hoe werkt Groene Hart Zorg bij psychologische klachten

Bij Groene Hart Zorg, zullen wij aan de hand van de problemen een plan van aanpak maken, waarbij we rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de persoon in kwestie.

Het behandelplan kan er voor iedereen anders uitzien, maar past wel het beste bij de klachten/ problematiek die aangepakt moeten worden. Met het plan gaan we er weer samen voor zorgen, dat men de regie van hun eigen leven weer in handen krijgt. Wij bieden de helpende hand, uiteindelijk is het de persoon die behandeld moet worden de navigator van het traject om weer het leven te leiden die hij of zij voor ogen hebben met hun idealen en doelen.

De huisarts of vertrouwenspersoon (familie) kunnen ook in het traject worden betrokken mits dit bevorderlijk is voor de behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg.

Psychologische-hulp-bij-het-groene-hart-zorg

Wij behandelen u ook zonder verwijsbrief van de huisarts

Wanneer u via de huisarts voor psychische klachten wordt doorverwezen, dan moet u om een verwijsbrief vragen.

U kunt ook zonder tussenkomst van de huisarts bij ons terecht voor behandeling.

Vergoeding psychologische hulp

Als u door wordt doorverwezen door de huisarts, dan wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Houdt er rekening mee dat de verschillende verzekeringen andere regels hanteren met betrekking tot de kosten van de behandeling en deze kunnen verrekenen met het eigen risico.

Resultaatgericht

wij boeken resultaat omdat wij met onze begeleiding het antwoord zoeken op de vraag achter de vraag.