Nazorgtraject

Bij Groene Hart Zorg bieden wij een nazorgtraject aan. Nazorg is essentieel voor het laten slagen van de doorlopen behandeling.

Dit traject bevat:

  • Informatie die specifiek op uw situatie van toepassing is;
  • Het geeft u een overzicht van uw diagnose;
  • U heeft inzicht in uw behandeling;
  • Het verdere verloop van het nazorgtraject.

Het is belangrijk dat u uw gezondheid in de gaten houdt en op tijd stappen onderneemt bij aanhoudende problemen. U kunt in dit traject inzicht hebben op bij welke klachten u in ieder geval contact op moet nemen, en bij wie u dan terecht kunt.

Nazorg is essentieel omdat:

  • Op het moment dat iemand de zorg verlaat, kunnen de gevolgen nog niet helemaal duidelijk zijn. Pas na een tijdje wordt duidelijk wat iemand nog wel en wat iemand nog niet, of niet meer zelfstandig of met ondersteuning vanuit zijn netwerk kan.
  • Als iemand vanuit trots, kwetsbaarheid, gevoel van schaamte en falen aangeeft het zelf te kunnen dan kan dat in het kader van ‘eigen kracht’ op het eerste gezicht heel goed lijken, maar als er geen inzicht is in de eigen capaciteiten neemt hierdoor de kwaliteit van leven juist af en neemt de complexiteit van problemen binnen meerdere levensgebieden juist toe.
  • Veranderingen binnen de informele zorg – bijvoorbeeld door overbelasting of echtscheiding kunnen grote gevolgen hebben. Als de betreffende persoon een zeer klein of geen netwerk heeft, moet dit ergens anders door gecompenseerd kunnen worden: Door de persoon zelf, door uitbreiding van het cliëntsysteem of het (tijdelijk) inzetten van formele zorg.